B-Flex Oormerken

Bij verschillende veehouders horen we klachten over de oormerken. Het aandeel verloren oormerken is te hoog alsmede de leesbaarheid houdt nogal eens te wensen over.

Sinds een aantal jaren zijn wij in contact gekomen met B-Flex. Zij hebben een oormerk ontwikkeld waarvan (uit representatieve testen) gebleken is dat ze sterker zijn, waardoor de dieren ze minder verliezen. Dat ze overtuigd zijn van de kwaliteit van hun oormerk blijkt wel uit het feit dat "verloren Q-flex oormerken" gratis vergoed worden. De enige kosten zijn verzendkosten.

KI Service Salland verzorgt de distributie van de oormerken in haar gebied alsmede de facturering.

Mocht u geinteresseerd zijn in deze oormerken kijk dan op www.bflexoormerken.nl

Om over te stappen naar Bflex kunt u contact opnemen met Jan van Ankum (06-53563448).

Bij problemen kunt u contact opnemen met B-Flex Enschede Tel. 053 428 1603

www.bflexoormerken.nl

Met ingang van 1 juli 2014 kunt u geen verloren oormerken meer bestellen bij Dienst Regelingen, zij hebben dit loket gesloten.
De verloren oormerken kunt u nu bestellen op de website: www.bflexoormerken.nl   
of neem contact op met B-Flex:  053-428 1603

 

Verwijder Deze website maakt gebruik van cookies. (meer informatie)